Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

A nice walk..!!!!

Hello everybody!!I just got home from my wonderful walk to Syntagma with my boyfriend!!Iit was very nice we did a nice walk down on the Ermou street and we were looking the clothes in the shops....we went to eat to Goody's and then we bought an amazing big ice-cream!!!I love ice-cream...i really missed it!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου