Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

Shopping!!!!!!!!!!!!!

Good morning everybody.!!Well...yesterday i went with Anastasia for shopping!!So..it was a very tiring day!!we went out from 11 in the morning till 7 in the afternoon....my feet were in so pain!!But i bought a very nice dress for my surprise party on 23th september from H&M!!Well...Anastasia is organising a secret party for me...i know that is something organised but i don't know the place and the guest...these will be a surprise!!So happy!!So this is the dress and some pictures of us!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου