Κυριακή, 29 Απριλίου 2012

Blue Pants!!

Good morning everybody!!!Yesterday me and Anastasia went for shoping in Metro Mall!!I bought only a pair of blue pants...but i like it very very much...i bought only this and after that we went to eat some ice-cream!!Yammy!!These are some photos of them and a pair of earrings i just bought some weeks ago...forgot to upload!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου