Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Beauty Festival!!!!

Good morning everyone!!!Yesterday me,Anastasia nad some friends of her from the univercity went to a Beauty Festival!!!We had a nice time....we took a look at the professional products and then we bought eyeliner-pen,an eye shadow,a lipstick and something else that i don't know,how it is called...you'll take a look at the photos...so check it out!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου